Privacybeleid

Om onze diensten aan jou te leveren en je zo goed mogelijk te helpen vragen we heel wat gegevens van je. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw privégegevens ook echt privé blijven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 2 september 2021.

Wie zijn wij

Hallo Blauw, gevestigd aan Eerste Straatje van Best 3, 5211 XH ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Hallo Blauw
Eerste Straatje van Best 3
5211 XH ‘s-Hertogenbosch
privacy@halloblauw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Je bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt aan ons in correspondentie en telefonisch
 • Je IP adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@halloblauw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en andere emailmarketing
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • We analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van andere berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of andere berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We maken gebruik van data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus om je persoonlijk advies te geven of je gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde diensten. Je leest hieronder meer over welke gegevens we bewaren, hoe we dat doen en waarvoor we ze gebruiken. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Active Campaign

Doel: Wanneer jij een gratis download aanvraagt, wordt je emailadres bewaard in Active Campaign. Als je toestemming geeft gebruiken we je emailadres vervolgens om je relevante mails te sturen en om je relevante advertenties te laten zien op social media. En dan bedoelen we: alleen relevante mails en advertenties, die aansluiten bij (één van) de download(s) die je hebt gedaan. En alleen als jij je hiervoor hebt aangemeld. Hiervoor kan je je op elk moment afmelden in de mails die je ontvangt. 

Active Campaign privacy statement

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze website gebruikt en hoe wij de deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. En we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden. Hieronder lees je de details.

Analytische cookies

Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze site steeds een beetje beter te maken.

Google Analytics

Doel: Met Google Analytics meten we hoe je halloblauw.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren.

Google Analytics privacy statement

Hotjar

Doel: We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze bezoekers op onze website beter te begrijpen en de website te kunnen optimaliseren. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoeveel tijd je op een pagina besteed en op welke links je klikt. Hotjar of Hallo Blauw zal deze informatie nooit matchen met informatie uit een persoonlijk profiel om iemand persoonlijk te identificeren. Wanneer je niet wil dat Hotjar informatie over jouw gedrag verzamelt op onze website of andere websites, dan kun je je hiervoor afmelden via deze opt out link.

Hotjar privacy statement

Drift

Doel: We gebruiken Drift om te chatten met onze bezoekers. Cookies hiervan worden geplaatst zodat de gesprekken vlekkeloos verlopen.

Drift privacy statement

Marketing cookies

We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je aanbiedingen sturen waar je ook écht op zit te wachten. Denk hierbij aan aanbiedingen op social media. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie deze link van veiliginternetten.nl voor een toelichting hoe je dit doet.

Facebook

Doel: Dit cookie ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Facebook privacy statement

LinkedIn

Doel: Dit cookie ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op LinkedIn. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

LinkedIn privacy statement

LinkedIn-knop en sociale widget, Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widget, Twitter-knop en Instagram widget

Doel:  Deze cookies zorgen ervoor dat jij de artikelen en andere dingen die jij leuk of interessant vindt kunt delen op sociale netwerken als Twitter, LinkedIn en Facebook. Ze zorgen er ook voor dat wij onze accounts op deze sociale media kunnen laten zien op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  In het geval dat je je wilt afmelden voor emailmarketing, kun je jezelf uitschrijven in de mail zelf. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@halloblauw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@halloblauw.nl